Vacatures


Lid Vluchtelingencommissie

In Utrecht zijn er veel vluchtelingen, ieder met een eigen verhaal. Wil jij iets betekenen voor de vluchtelingen in de stad, neem dan nu deel aan de vluchtelingencommissie van de Jacobikerk. Samen met de andere leden:
 • nadenken over activiteiten om de vluchtelingen in de stad (op weg) te helpen
 • organiseren en faciliteren van deze activiteiten
 • Bij het werken met vluchtelingen is geduld belangrijk
 • daarnaast enthousiasme om met deze bijzondere groep mensen aan de slag te gaan
 • De activiteiten zijn heel uiteenlopend, dus we kunnen iedereen gebruiken
 • we vergaderen 1x per kwartaal op een avond
 • Iedereen pakt zijn eigen activiteiten op en de tijdsinvestering verschilt per activiteit, dus je bent er zo 'druk' mee als je zelf zou willen
 • Voor vragen over deze taak kun je contact opnemen met Stefan de Jong, Marusja Aangeenbrug of Wendy Gremmé of mail naar: .

  Collectant in de Jacobikerk

  Als collectant: Help je bij het inzamelen van de gaven tijdens de ochtend – en middagdienst en tijdens bijzondere diensten Help je samen met de diaken, koster en het welkomstteam bij de organisatie van de dienst (psalmboeken neerleggen, stoelen klaarzetten, aanwijzen onbezette plaatsen, …) Coördineer je samen met de diaken van dienst de orde tijdens de dienst en heb je een rol bij eventuele calamiteiten/ontruimingen
  Wij zoeken gemeenteleden die:
 • Door middel van het collecteren een praktische bijdrage willen leveren aan het inzamelen van de gaven
 • Nieuwe/andere gemeenteleden willen leren kennen door middel van de samenwerking met andere collectanten en diakenen
 • Als collectant:
 • Ben je gemiddeld een zondag per zes weken beschikbaar voor de ochtend – en middagdienst en bij de bijzondere diensten. Je bent voor de dienst iets eerder in de kerk en helpt na afloop van de dienst met het tellen en verwerken van de collectes
 • Voor vragen over deze taak kun je contact opnemen met Eddy Voogd (diaken) via of

  Lid ZWO-Commissie

  De Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking-commissie:
 • is verantwoordelijk voor de communicatie rondom de zendingsbussen
 • zorgt voor gebedspunten bij de Bijbelstudies
 • neemt deel aan het stedelijk zwo-overleg
 • organiseert (jaarlijks) de Michacursus
 • hoopt dit jaar de aftrap te geven van een mooi nieuw concept: Soup and stories
 • Wij zoeken mensen die …
 • zending levend willen houden in de Jacobi
 • rondom Bijbelse thema's als gerechtigheid, rentmeesterschap en naastenliefde hoofd en hart van gemeenteleden wil inspireren en raken
 • vervolgens ook graag praktisch aan de slag gaan door het organiseren van een cursus, een activiteit en/of het actief onder de aandacht brengen van de zendingsdoelen
 • De commissie (Karine, Wim, Adriaan en Marjon) vergadert ongeveer 4 keer per jaar. In principe worden de verschillende taken onderling verdeeld. Wanneer we een activiteit opzetten, werken we vaak in duo’s. Dat vraagt op dat moment dan wel meer tijdsinvestering.
  Voor vragen over deze taak kun je contact opnemen met Karine Godthelp; ; 06-20901381

  Jeugdleider IKJU

  Als jeugdleider van het Interkerkelijk Jeugdwerk in Utrecht ben je met andere jeugdleiders verantwoordelijk voor één van de 5 clubs die het IKJU heeft. Je bereidt af en toe een avond voor, er is materiaal beschikbaar dat je daarbij kan helpen. De andere avonden ben je als jeugdleider onderdeel van de groep en bouw je een relatie op met de jeugd. Naast de avonden met de jeugd uit diverse kerken in de stad komen we twee keer als leiding bij elkaar. Eén keer voor een borrel en ontmoetingsavond en één keer voor een toerustingsavond.
 • Je bent enthousiast
 • Je wil graag iets betekenen voor jeugd uit de stad
 • Je kunt een programma van papier vertalen naar een leuke avond
 • Je kunt luisteren naar jeugd en een relatie met ze opbouwen
 • Elke veertien dagen is er een clubavond op vrijdag en zondagavond
 • Daarnaast ben je af en toe verantwoordelijk voor het voorbereiden van de avond
 • Totaal is de investering dus 2 á 3 dagdelen per maand
 • Voor meer info kun je kijken op www.ikju.nl/mee-doen Of contact opnemen met Nico Arendsen (jeugdwerker bij het IKJU) - 06-28649437

  Vrijwilliger externe verhuren Jacobikerk

  We verhuren de Jacobikerk vaak voor concerten (Messiah, Mattheus Passion, Sela, etc.) congressen en andere events. Met het geld dat dit oplevert kunnen we onze missionaire activiteiten financieren. Hoe meer we met vrijwilligers doen hoe meer dit oplevert voor ondersteuning van onze missionaire activiteiten. Taken:
 • Klaarzetten en opruimen van zalen
 • Koffie en thee schenken
 • Vriendelijkheid: koffie en thee schenken met een lach
 • Bij inschrijving kom je op een mailinglijst met vrijwilligers
 • Een aantal keren per jaar ontvang je een mail met een vraag om te helpen bij een verhuur
 • Het helpt al als je 1 of 2x per jaar mee kunt helpen
 • Tijdsinvestering: hangt af van het type verhuur – variërend van een half uur tot een dagdeel per keer. Dit kun je zelf aangeven als je benaderd wordt om te helpen.
 • Voor vragen over deze taak kun je contact opnemen met Arno van Wijk; ; 06-53203628

  Hulpkoster

  In de Jacobikerk worden de zondagse diensten bemenst door een vijftal vrijwillige kosters die worden bijgestaan door een hulpkoster. De kosters draaien éénmaal per maand een ochtend en middagdienst, de hulpkoster assisteert hen bij bijzondere diensten. De koster zorgt ervoor dat alles in de kerk klaar is voor de kerkdienst: de verwarming en het licht branden, de luiken en de deur staan open, het geluid werkt, de liturgie staat op de borden, alles staat netjes en verzorgd klaar. In principe verloopt alles dan op rolletjes, maar mocht er een kink in de kabel zijn dan ben ja als koster eerste aanspreekpunt. Bij bijzondere diensten zijn er vaak meer bezoekers waarvoor stoelen worden klaargezet, de kerk wordt ingericht voor het Heilig Avondmaal. Je werkt samen met alle vrijwilligers die actief zijn: de koffiegroep, de kindernevendienst, het welkomstteam etc. Samen met hen en de andere kosters vorm je een betrokken team.
 • Je houdt van organiseren en het soepel laten verlopen van de kerkdienst; Op zondag kom je als eerste aan, je zorgt dat alle is ingericht en dat de vrijwilligers hun taak kunnen verrichten, naderhand sluit je af en heeft een ieder de kerk netjes achtergelaten. Tijdens de dienst heb je oog voor hoe alles verloopt en grijp je indien nodig in om de dienst ongestoord te laten verlopen.
 • Je hebt oog voor mensen en weet hen op de juiste toon aan te spreken. Je hebt met allerlei mensen te maken; van jong tot oud, bekend met de kerk en nieuwkomers, vaste bezoekers en gasten, een predikant, organist, klokkenluider, diverse vrijwilligers. Soms met een kleine vraag, soms met urgente zaken, en vaak gaat alles zoals van tevoren gedacht.
 • Je geniet van de Jacobikerk. Je draagt zorg voor het voortgaande gebruik van de kerk voor de eredienst, iets dat al eeuwen door gaat en daarom ben je zuinig op ons monumentale gebouw.
 • Je opereert zelfstandig en weet waar nodig je collega’s te benaderen. In principe ben je samen aanwezig, maar verdelen jullie de taken.
 • Je bemenst samen met een van de kosters de bijzondere diensten: feestdagen, doop- en avondmaal.
 • Circa 11 ochtenddiensten per jaar
 • In overleg met de kosters spring je bij in geval van ziekte of plotselinge verhindering
 • Voor vragen over deze taak kun je contact opnemen met Lammert van Hemert; ; 06-42136065

  IK BEN OP ZOEK NAAR MENSEN

  Het proces is als volgt: Als je een vacature hebt, vul onderstaand formulier in. Wij plaatsen de vacature op het fysieke bord (achterkant van het fotobord bij binnenkomst) in de kerk en mogelijk nog andere communicatiekanalen (zoals een link op de de Jacobisite). Is de vacature vervuld? Dit dan graag actief melden aan vacatures@jacobikerk.nl en Eduard Binnendijk wegwijzer@jacobikerk.nl voor het 'Gezicht van de Jacobikerk' zodat dit up-to-date blijft. Ook als er mensen stoppen dit graag melden aan Eduard Binnendijk zodat hij dit kan verwerken in het gezicht van de Jacobi.

  Vacaturegegevens
  Contactgegevens voor vacaturecommissie