Het met elkaar wandelen heeft allerlei aspecten: genieten van de natuur, goed voor lijf en leden, gezellig kletsen, maar soms ook serieuze (geloofs)gesprekken voeren, meeleven met elkaars wel en wee en vriendschappen opbouwen.

Een keer per zes weken maken we op donderdag een wandeling van 10 à 15 km en op de eerste vrijdagmiddag van de oneven maanden een wandeling van ongeveer 5 km. Meestal zijn er 8 à 10 deelnemers per wandeling.

Voor de ‘lange’ wandelingen zoeken we naar routes die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, zoals NS-, Klompenpad-, of GroeneWissel-wandelingen. We vertrekken rond 9.30 uur uit Utrecht en zijn tegen 17.00 uur weer terug. We drinken onderweg ergens een kopje koffi e en zoeken later een leuk plekje om onze broodjes te nuttigen.

Met de ‘korte’ wandelingen blijven we in Utrecht of dicht daarbij. Hoewel dat bekend terrein lijkt te zijn, komen we tot onze verrassing regelmatig op plekjes die we toch niet kenden. Meestal vertrekken we rond 13.30 uur op eigen gelegenheid naar het startpunt van de wandeling.

Nieuwe wandelaars zijn welkom. Het is niet nodig om alle keren mee te gaan, zo nu en dan of zo maar eens een keertje is ook prima. In de nieuwsbrief worden de data en bestemmingen bekend gemaakt.

Contactpersoon
Lenie van Bemmel (lenie@van-bemmel.com).