In het tweede kwartaal van dit jaar is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor een GZB-project in het Midden – Oosten. In één van de landen in het Midden-Oosten waar zending verboden is, steunt de GZB vijf predikanten. De situatie waarin zij hun werk doen is erg moeilijk: kerkgebouwen worden gesloten, het publiceren van Bijbels is aan banden gelegd en christenen worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Vooral moslims die zich bekeren tot het christendom lopen een groot risico. Het is hen ten strengste verboden om een kerkdienst bij te wonen. Er ligt veel druk op de predikanten. Zij worden geacht hun (soms getraumatiseerde) gemeenteleden te helpen, te leiden en hoop te geven. Zelf worden zij bedreigd en vervolgd. Een situatie die wij ons waarschijnlijk nauwelijks in kunnen denken. Door hen financieel te ondersteunen en voor hen te bidden, hopen we zo onze betrokkenheid op onze broeders en zusters daar vorm te geven.

De ZWO-commissie