Tijdens de leesavonden worden pittige teksten gelezen uit de kerkgeschiedenis of de hedendaagse theologie. Zij zijn bedoeld voor gemeenteleden die hierin geïnteresseerd zijn, jong en oud.

De leesavonden zijn bijzondere boeiende avonden die door ongeveer 10 tot 15 mensen bezocht worden. Je leert altijd iets, je ziet meer verbanden en leert ook gemeenteleden kennen. De leesavonden staan onder leiding van ds. Zoutendijk.

Leesavonden over de boeken Waar een Woord is… en Hun God de mijne?
leesavond2016 Onlangs nam de scriba van de Protestantse Kerk, dr. Arjan Plaisier, afscheid en ter gelegenheid daarvan verscheen de bundel Waar een Woord is. Er staan interviews in en een aantal artikelen over wat het vandaag betekent dat je protestant bent. Voldoen oude aanduidingen en etiketten als we willen uitdrukken dat we Jezus Christus volgen? Moeten we beklemtonen, dat we gereformeerd, luthers of calvinistisch zijn? Hoe kan een woord als protestants ons bewust maken van waar we voor staan, in de kerk maar ook breder?

Een prikkelend boek met uiteenlopende standpunten. Te koop voor € 14,90 (Boekencentrum). We gaan het lezen en erover praten in de eerste helft van het seizoen.

leesavond2016-2Daarna verdiepen we ons in een aantal Nederlandse dichters en hun Godsbeeld aan de hand van het boek van Martien Brinkman: Hun God de mijne?

De te lezen gedeelten worden aangekondigd in de Nieuwsbrief. Van ieder hoofdstuk zal steeds een samenvatting gegeven worden, maar de bedoeling is dat iedereen het te bespreken gedeelte van tevoren leest.

Interesse voor deze avonden? Laat het weten.

Data
Wanneer: donderdagavond 6 oktober, 3 en 24 november, 15 december 2016,
23 februari, 30 maart, 18 mei 2017
Waar: Jacobikerk, Duifhuiszaal
Hoe laat: 20.00 uur.

Contactpersoon
Predikant: ds. Andries Zoutendijk