Wil je echt iets leren? Wil je je verdiepen in de Bijbel? Kom dan eens langs bij het leerhuis!

De Bijbel is het boek van het Leven (je leert er God door kennen) en voor het leven (hoe pas je Bijbelwoorden toe in de wereld van nu?). Iedereen kan zelf de Bijbel lezen, maar nadere uitleg is belangrijk. Daarom bieden we een aantal avonden aan waarin we dieper op de achtergronden en de uitleg van een Bijbelgedeelte kunnen ingaan. Onder leiding van de wijkpredikant verdiepen we ons in een Bijbelgedeelte. Er wordt daarnaast met elkaar gezongen en er is volop gesprek mogelijk rond het behandelde gedeelte. Het is iedere avond weer enerverend om zoveel te kunnen leren (over soms bekende bijbelgedeeltes).

Dit seizoen lezen we in Paulus’ brief aan de Galaten. Vers voor vers lezen we de felle brief, vermoedelijk de eerste die Paulus schreef. Het is deze brief die voor Martin Luther van beslissende betekenis was en die een stempel zette op de beweging die wij kennen als de Reformatie. Is de manier waarop Luther de Galatenbrief las en toepaste ook de manier waarop wij die vandaag lezen? Het thema vrijheid speelt een hoofdrol in Galaten en ook voor ons is de vraag: hoe vrij (of onvrij) ben je eigenlijk, als christen?

Geïnteresseerd? Hartelijk welkom. Aanmelding is niet nodig; de deur staat open.

Data
Wanneer: donderdagavond 29 september, 27 oktober, 17 november, 8 december 2016, 19 januari, 16 februari, 23 maart, 11 mei 2017
Waar: Jacobikerk, Pelgrimszaal
Hoe laat: 20.00 – 22.00 uur.
Bijzonderheden: Je hoeft je niet op te geven.

Contactpersoon
Predikant: ds. Andries Zoutendijk