Welkom op onze Kidsclub bedoeld voor kinderen van 8 t/m 10 jaar
Samen met zo’n 20 kids uit de verschillende gemeentes is er elke 14 dagen op vrijdagavond een club in de Jeruzalemkerk.

We zingen, lezen, zijn creatief bezig of doen een leuk spel. Kom gewoon eens kijken en neem je vriendje/vriendinnetje mee!

Data
Wanneer: één keer in de twee weken op vrijdagavond. Kijk voor exacte data en tijden op www.ikju.nl
Waar: in de Jeruzalemkerk (Troosterlaan 65)
Hoe laat: van 19.15 tot 20.30 uur

InterKerkelijk Jeugdwerk in Utrecht (IKJU)
Het clubwerk voor kinderen vanaf groep 5 wordt in onze gemeente georganiseerd samen met drie andere gemeentes uit Utrecht: de Nieuwe Kerk, Jeruzalemkerk en Singelkerk. Er zijn vier clubs voor de verschillende leeftijdscategorieën. In de leiding van de clubs draaien verschillende gemeenteleden uit de Jacobikerk mee.
Wil je je kind aanmelden voor de club of heb je interesse mee te draaien als leiding? Dan kan je contact
opnemen met Nico Arendsen.

Contactpersoon
Nico Arendsen, jeugdwerker van het IKJU (nico@ikju.nl)