Gebedsgroep
Jezus gaf ons het voorbeeld om volhardend te bidden. Heeft u gebedspunten? Er liggen gebedsbriefjes op de balie. U kunt die invullen en in de gebedsdoos doen.  U kunt een keer komen meebidden; u bent welkom.

biddendIn Efeziërs 6:18 worden we opgeroepen om aanhoudend te bidden en te smeken o.l.v. de Geest, wakend met volharding voor alle heiligen. Bidden om vrijmoedigheid om over God te kunnen spreken.

De gebedsgroep geeft gehoor aan de oproep om te bidden. We lezen een stukje uit de bijbel en zingen een lied/psalm. Verzamelen de gebedspunten, deze schrijven we op zodat we er later voor kunnen danken. Ook de gebeds-briefjes uit de gebedsdoos (op de balie in de kerk) en rondzendbrieven met gebedspunten nemen we hierbij mee. Het is fijn om te ervaren dat vanuit verschillende groepen uit onze gemeente gebedspunten worden doorgegeven. Onderwerpen die in onze gebeden aan de orde komen zijn o.a.: lofprijzing, vergeving, schuldbelijdenis, dankbaarheid. We sluiten vaak af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader en zingen nog een lied.

Deelname
Het is een kleine groep mensen die regelmatig bij elkaar komt. U mag ook komen als u er niet elke keer er bij kan zijn. De stiltes in een gebed zijn er ook om ruimte te maken voor Gods Geest zodat Hij ons Zijn woord in onze edachten kan brengen. Het gaat ook niet om mooie woorden en volzinnen maar het gaat om de relatie die God met ons hebben wil. We bidden volgens het model van het conversatie gebed. Dat betekent dat we na elkaar voor hetzelfde punt bidden en dan overgaan naar het volgende punt. Soms bidden we ook voor een bepaald thema. Geweldig om te ervaren hoe God onze gebeden verhoort. Onverwacht en ongedacht.

Data
De gebedsgroep komt elke 2e en 4e maandag van de maand bij elkaar in de bovenzaal van de Jacobikerk.
Tijd: 20.00-21.00 uur.

Contactpersoon
Adrie van Binnendijk-van Dorp (gebedsgroep@jacobikerk.nl)