Discipel zijn van Jezus, wat betekent dat voor jouw dagelijks leven ?
We willen je van harte uitnodigen voor een cursus over dit onderwerp. De cursus bestaat uit 4 avonden en zal gehouden worden in de Jacobikerk.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen in de cursus:

  • Hoe kan ik Jezus volgen: wat betekent het dat ik geroepen ben Hem na te volgen?
  • Hoe word ik persoonlijk gevoed en als gemeente ?
  • Hoe kan ik getuige zijn in woorden en daden?
  • Wat betekent discipelschap voor de manier waarop ik omga met niet-christelijke naasten?
  • Wat betekent dat voor hoe ik omga met de plek die werk en rust krijgen?

Data
Wanneer:  kijk in de agenda voor de volgende cursus
Waar: Jacobikerk
Hoe laat: 20.00 uur

Contactpersoon
Voor meer informatie en opgave kun je contact opnemen met Barbara Lamain (belamain@hotmail.com).