In de Jacobikerk nemen bijbelkringen een centrale plek in binnen het gemeenteleven. Bijbelkringen vormen kleinere verbanden van gemeenteleden die met elkaar hun geloof en leven willen delen.
Het is zeer aan te raden om als gemeentelid lid te zijn van een Bijbelkring of een andere kleine groep. Een Bijbelkring vormt een kleine geloofsgemeenschap waar je wordt gekend en gezien en waar je gezamenlijk de Bijbel leest, en elkaar aanmoedigt om Jezus te volgen in alle facetten van het leven (gezin, werk, wijk etc). Er zijn momenteel zo’n 30 Bijbelkringen actief.

Opzet Bijbelkring
Een Bijbelkring bestaat uit een groep van ongeveer 8 tot 10 personen. Deze kringen komen eens in de 2 à 3 weken op een doordeweekse avond bij elkaar om samen de Bijbel te bestuderen, te zingen en met en voor elkaar te bidden. Daarnaast is er ook ruimte voor gezelligheid. Veel kringen eten bijvoorbeeld vooraf met elkaar. Dit zorgt ervoor dat je elkaar goed leert kennen. De kringen worden zo veel mogelijk ingedeeld per wijk. Dit heeft als voordeel dat je dicht bij huis naar de kring kunt. Tevens leer je zo via je kring meteen gemeenteleden kennen die bij jou in de buurt wonen. Dit biedt ook mogelijkheden om als kring praktisch christen in de wijk te kunnen zijn.

Jaarthema
De Bijbelkringen behandelen het jaarthema, meestal aan de hand van een Bijbelboek. Dit thema komt terug in de preken op zondag. In de komende tijd staat het Bijbelboek Galaten centraal. Materiaal voor het kringgesprek wordt gemaakt naar aanleiding van het Bijbelgedeelte en de preken van beide predikanten. Zo versterken de preken en de Bijbelkringavonden elkaar.

Gezamenlijke bijbelkringavond
Voor alle Bijbelkringleiders en Bijbelkringleden vindt er eenmaal of tweemaal per seizoen een gezamenlijke Bijbelkringavond plaats. Hierin geeft een van de predikanten een inleiding op het jaarthema voor de Bijbelkringen.

Bijbelkringleiding en mentoraat
Elke Bijbelkring heeft een kringleider die inhoudelijk verantwoordelijk is voor de kring, in de gaten houdt of gesprekken goed lopen, discipelschap onder de kringleden stimuleert en de praktische zaken van de Bijbelkring coördineert. De kringleiders komen enkele keren per jaar bij elkaar op toerustingsavonden.
Omzien naar elkaar – pastoraat – is een belangrijk element van de Bijbelkring. Daarom stimuleren zowel Bijbelkringleider als mentor het gesprek over geloof en discipelschap in het persoonlijk leven. De mentor vervult tevens een pastorale taak voor de kringleden, zowel tijdens de kringavonden als daarbuiten. De mentor geeft invulling aan zijn/haar pastorale rol door o.a. individuele kringleden te bezoeken. Juist doordat je elkaar als kringlid en mentor beter kent en elkaar vaker ontmoet kan het makkelijker worden om het leven met elkaar te delen, persoonlijke geloofs- en levensvragen te bespreken en elkaar aan te moedigen om het geloof gestalte te geven in het leven van alledag. Evenals ouderlingen en bezoekmedewerkers heeft de mentor geheimhouding beloofd ten aanzien van zijn pastorale taak.

Aanmelden kring of wisselen van kring
Er zijn altijd wel kringen waar nieuwe leden meer dan welkom zijn! Vind je het spannend of ben je nog niet bekend met het fenomeen bijbelkring? Voel je vrij om een keertje (of meerdere keren) vrijblijvend bij een kring te kijken.
Het is mooi om te zien hoe kringen jarenlang in dezelfde samenstelling goed kunnen ‘draaien’. Soms is het echter goed om eens te wisselen van kring, o.a. om in je eigen wijk naar kring te kunnen gaan. Jaarlijks is het mogelijk om dit aan het begin van het seizoen kenbaar te maken bij de kringleider of de Bijbelkringcoördinator.

Je kunt je hier aanmelden voor een Bijbelkring door het formulier in te vullen. Je aanmelding wordt dan automatisch verzonden naar coördinator van de Bijbelkringen. Binnen korte tijd zal er verder contact met je opgenomen worden om een kring te zoeken die bij jou past.

Ben je nog niet zo thuis in de Bijbel en wil je eerst de basispunten van het christelijk geloof leren kennen? Dan past de Alpha-cursus misschien beter bij je dan een bijbelkring.

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met de bijbelkringcoördinator.

Contactpersoon
Janice Heijstek (bijbelkring@jacobikerk.nl)