Wijkvereniging Jacobikerk
De Jacobikerk wordt financieel ondersteund door de Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk. De vereniging steunt de Protestantse Wijkgemeente Jacobikerk in het centrum van Utrecht met het vermogen dat in meer dan een eeuw tijd voor dit doel aan haar is toevertrouwd. De naam verwijst naar de Hervormde traditie waarin de van oorsprong hervormde wijkgemeente staat. De vereniging is tevens beheerder van het Van Buchell fonds. Meer informatie over de activiteiten van de vereniging vindt u in het beleidsplan en het jaarverslag.

Doelstelling
“De vereniging heeft ten doel:
a) het bevorderen en ondersteunen (financieel en anderszins) van het pastoraat in de Hervormde (thans Protestantse) Wijkgemeente Jacobikerk;
b) het stimuleren -en bijdragen- in de kosten van het pastoraat en diakonaat vanuit de Jacobikerk, ook buiten de geografische grenzen van de wijkgemeente;
c) het ondersteunen (financieel en anderszins) van organisaties, die zich bezighouden met de evangelisatie en zending;
d) het bevorderen en steunen van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, in de ruimste zin des woords.”

Gegevens van de vereniging
Naam : Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk te Utrecht
KvK nummer : 40478103
Oprichting : 11-04-1878 (oprichting oudste rechtsvoorganger)
Laatste statutenwijziging : 15-06-1990 (akte van fusie)
Fiscaal nummer : 8165.85.210
ANBI kenmerk : 30769
ING BANK N.V. : NL56INGB0000198929 (BIC INGBNL2A)

Contactgegevens
Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk
Paul van Trigt (secretaris)

Rechtspersoonlijkheid / rechtsvoorgangers
De vereniging is geen rechtspersoon naar het recht van de Protestantse Kerk in Nederland maar een rechtspersoon op basis van het reguliere Nederlandse rechtspersonenrecht. De vereniging is voortgekomen uit een fusie tussen de Hervormde Wijkcommissie Noorderbrug en Vereeniging tot Evangelisatie, genaamd “De Bethlehemkerk”. De akte van fusie is getekend op 15 juni 1990 bij notaris I. den Boer te Gouda. Op grond van de wet is de fusie een dag later ingegaan op 16 juni 1990.

Bestuur / werkzaamheden van de vereniging / rooster van aftreden
Het bestuur van de Vereniging bestaat vanaf zomer 2013 uit de volgende drie personen:
– De heer Benno Oosterom, voorzitter conform termijn kerkenraad
– De heer Iwan Vos, penningmeester conform termijn kerkenraad
– De heer Paul van Trigt, secretaris, geen lid kerkenraad

De bestuurders ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoeding.

Het bestuur, en daarmee de Vereniging, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. De vereniging is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).