diaconie_schaalWat doet de diaconie?
De diaconie heeft tot taak hulp te bieden in de financiële en sociale noden in binnen- en buitenland. Dat doet zij door gaven in te zamelen en te beheren. Indien nodig kan een beroep worden gedaan op de diaconie voor uzelf of voor anderen.

De opdracht van de kerk bij het diaconaat is, in navolging van de dienende Heer en door de Heilige Geest, het delen en ondersteunen van zorg voor mensen in materiële nood, zowel in de kerkelijke en burgerlijke gemeente als wereldwijd. Het doel van de geboden hulp is om concreet te laten zien wat geloven betekent, namelijk het omzien naar de naaste, zeker de naaste in nood. De gemeente vervult deze dienende taak onder leiding van of door arbeid van de diakenen. Diaconaat staat niet los van de getuigenis van het Evangelie.

De wijkdiaconie heeft dus als opdracht zich in te zetten voor hulpbehoevenden in de breedste zin van het woord. De inkomsten die via giften en collecten binnenkomen worden besteed aan gemeenteleden die te kampen hebben met incidentele of structurele financiële nood. Daarnaast wordt er hulp besteed aan dak- en thuislozen in Utrecht, hulpprojecten in eigen land of gebieden die getroffen zijn door (natuur)geweld en houden we ons bezig met activiteiten voor ouderen  Tenslotte wordt de gemeente door de diakenen vertegenwoordigd bij verschillende sociale instellingen.

Hulp aan gemeenteleden:
We helpen gemeenteleden die om wat voor reden dan ook in  problemen zijn gekomen.

Wat we doen:

 • Luisteren naar en advies geven aan mensen met schulden;
 • Het schrijven van een brief naar de woningbouwverenging of een gemeentelijke instantie;
 • Het voorschieten van huur en/ of nota’s van gas, energie en water;
 • Het betalen van een trein- of buskaart;
 • Het betalen van een slaapplaats en/ of maaltijd;
 • Omzetten of opzeggen van mobiele abonnementen;
 • Het helpen inrichten van / klussen in een nieuwe (sociaal)huurhuis.

Wat we niet doen:

 • Structureel overnemen van hypotheekkosten en/ of andere schulden.

Het werk van diakenen
De diakenen zijn voor (minimaal) een periode van vier jaar lid van de kerkenraad. Bij hun bevestiging beloven zij geheimhouding over alles wat hen ter ore komt tijdens hun diaconale werk. Dit betekent dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Diakenen zijn zichtbaar tijdens de kerkdiensten wanneer zij collecteren; tevens zorgen zij ervoor dat het geld op de goede bestemming terecht komt. De diaconie wil ook een wegwijzer zijn bij het vinden van oplossingen en mogelijkheden in de zorgverlening en financiële ondersteuning. Diakenen zien het als hun taak om gemeenteleden bewust te maken van hun diakonale rol; om op te komen voor de zwakken in de samenleving. Hierbij speelt niet alleen het financiële aspect een rol, maar ook het luisteren en het “er zijn” voor mensen binnen èn buiten de kerkelijke gemeente.

Een greep uit de activiteiten vanuit de diaconie:

 • Assisteren bij het Heilig Avondmaal;
 • Projecten ondersteunen waarbij gemeenteleden direct zijn betrokken;
 •  Ouderenbeleid coördineren; Duurzaamheid onder de aandacht brengen;
 • Vervoer van ouderen naar de kerk of andere activiteiten;
 • Ondersteuning geven bij het op orde brengen van de financiën;
 • Noodhulp bieden.

Ook in onze gemeente zijn er mensen met (financiële) zorgen. Aarzel niet om contact op te nemen met de diaconie voor uzelf of een ander door middel van een email/brief naar de diaconie of schiet de dienstdoend diaken aan na de kerkdienst.

Wilt u de wijkdiaconie van de Jacobikerk ondersteunen? Dit kan door een gift over te maken op IBAN NL30INGB0004668187 t.n.v. Wijkdiaconie Jacobikerk te Utrecht o.v.v. gift.

Contact: diaconie@jacobikerk.nl