De Jacobikerk wil een missionaire gemeenschap zijn, waarin we elkaar toerusten en aanmoedigen om in het dagelijks leven discipel te zijn van Jezus Christus.

De Jacobikerk in Utrecht is een levende gemeenschap die samenkomt in en om het monumentale kerkgebouw. We zijn een protestantse wijkgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

KerkdienstDe Jacobikerk is een gemeente die hecht aan de gereformeerde traditie en tegelijk met beide benen in de hedendaagse maatschappij staat. Heel praktisch betekent dit bijvoorbeeld dat we veel waarde hechten aan de Bijbel, de woorden van God. De meeste kerkdiensten kenmerken zich door een sobere sfeer. We willen een open en missionaire gemeente zijn die zich richt op een heldere verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in een postchristelijke cultuur. Er zijn in de Jacobikerk verschillende laagdrempelige manieren om dat evangelie te ontdekken en kennis te maken.

Hoe kun je volgeling van Jezus zijn in deze tijd, in werk, studie, gezin, in de straat en in je familie? Dat is een vraag die veel christenen zich stellen. Als wijkgemeente bieden we een scala van activiteiten die je kunnen helpen die vraag te beantwoorden.