Wij geloven dat God de wereld deed ontstaan en dat Hij bij de wereld en het leven van ieder mens betrokken is. Wij geloven dat God zoveel van ons mensen houdt, dat Hij zelf in de persoon Jezus naar de aarde is gekomen om het Koninkrijk van God te verkondigen en ons te redden door Zijn leven voor ons te geven. Door ons leven te delen en door de machten van het kwaad te overwinnen, haalde Hij alles weg wat ons in de weg staat om met God te kunnen leven. In Jezus zien wij wie God echt is. Voor wie dit gelooft, begint het léven! Als Gods liefde je leven kleur geeft dan vind je de echte zin van je leven, je vindt houvast en geborgenheid. Dit leven houdt niet op bij de dood.

Geloven wil niet zeggen dat je geen vragen meer hebt. Je verdiepen in God, luisteren naar Hem, maakt vragen los. Maar dat geeft je ook de kans Iemand te ontmoeten en je vragen bij Hem te brengen en met elkaar te delen. Dat geloven wij en dat is wat ons, als leden van de kerk, bindt.

Als gemeente van de Jacobikerk willen wij graag een toegankelijke gemeenschap zijn die open staat voor nieuwkomers en geïnteresseerden.  Daarom bieden wij je alle ruimte om eens een keer bij ons langs te komen. Je bent welkom om de boodschap van de bijbel te horen, het gemeenteleven te beleven, vragen te stellen of mensen te ontmoeten.