klokIk heet Jacobus *Gij zult mijn getuigen zijn tot aan het uiterste der aarde* Handelingen der Apostelen 1:8b * Eijsbouts maakte mij: Het jaar des Heren 1992.

Dit is de vertaling van het randschrift op de Jacobsklok in de Jacobitoren:* JACOBUS VOCOR * ERITIS MIHI TESTES USQUE AD ULTIMUM TERRAE* ACTA APOSTOLORUM 1:8B * EIJSBOUTS ME FUDIT * ANNO DOMINI MCMXLII*

Om de eredienst aan te kondigen, luidt elke zondag deze Jacobsklok. Voor de morgendienst luidt hij met andere klokken, voor de middagdienst solo. en klok die voor de aanvang van de eredienst wordt geluid, roept de christelijke gemeente bijeen en nodigt ook anderen uit.

Voor elke kerkdienst in de Jacobi wordt er geluid. Er zijn diverse luidcombinaties. Daarin is niet alleen het karakter van de dienst te horen, maar ook het kerkelijk jaar.

Advent
Het kerkelijk jaar begint met de vier adventszondagen voor de kerst. Met advent worden de twee grootste klokken geluid: De Salvator en de Jacob. De oudste klok is de SALVATOR, in 1479 gegoten door de Utrechtse klokkengieter Steven Butendic en weegt 4000 kg. De tweede klok, de JACOB, is in 1992 gegoten bij Eijsbouts en weegt 2250 kg. Deze twee grote klokken samen, (de oudste en de jongste, toon A en C) vormen een sonore klankcombinatie en accentueren het ingetogen karakter van advent; een christelijke gemeente die uitkijkt naar de komst des Heren.

De lijdensweken
In de lijdenstijd of 40-dagentijd (de weken voorafgaande aan Pasen) is het luiden van de klokken ingetogen. Voor de morgendienst worden twee klokken, “de Jacob” en “de Maria”, geluid. Na de dienst op witte donderdag wordt er twee dagen zelfs helemaal niet geluid. Het luidschema geeft aan dat “de klokken zwijgen” op Goede Vrijdag en de stille zaterdag.

Kerst – Pasen – Hemelvaart en Pinksteren
Op de grote feesten wordt er ’s morgens met alle vijf klokken uitbundig geluid.

Luidingen vanaf pinksteren
Na het feestelijke volgelui met Pinksteren, volgt het zogenaamde feestloze half jaar. Voor de morgendiensten worden dan drie klokken geluid. Tot oktober zijn dat van klein naar groot: de Jozef, de Maria en de Jacob. Vanaf oktober wordt de Jozef vervangen door de Johannes Baptist. Voor een doopdienst luiden er vier klokken, waaronder de Johannes Baptist. Voor de eredienst ’s middags (dit betreft een leerdienst) wordt alleen de Jacobsklok geluid.

Rouw en trouw
Voor een trouwdienst worden de drie kleine klokken geluid, zij produceren een helder en licht geluid, feestelijk van toon. Aan het einde van een rouwdienst, wordt bij het uitdragen de oude Salvator geluid. Deze klok heeft een plechtige klank als van een bourdonklok.

Het Utrechtse klokkenluidersgilde
Voor elke luiding gaat een aantal klokkenluiders naar boven om de klokken in beweging te brengen. Deze luiders zijn lid van het Utrecht Klokkenluiders Gilde (UKG) en hebben geleerd om op een verantwoorde manier te luiden. Het UKG is opgericht in 1979 met als doel de vele en vaak historische klokken in Utrecht volgens een bepaald schema te luiden. Daarnaast wil het UKG ook een historische vereniging zijn, die waakt over ons “culturele erfgoed” en het ook herstelt.

Voor meer informatie en lid worden: Zie de homepage van het UKG: www.klokkenluiders.nl

Welkom
Nieuwsgierig om eens een luiding van dichtbij mee te maken? Om 9.35 uur kunt u /kun jij mee naar boven. Vooraf aanmelden is niet nodig, meld je “onder de toren” als belangstellende gast bij de luidmeester. Met een groep of kring op een ander tijdstip naar boven voor een rondleiding?

Neem contact op met de UKG contactpersonen voor de Jacobikerk:
Eduard van Binnendijk: evanbinnendijk@gmail.com of Kees van den Ham: c.van.denham@hotmail.com