Jacobi OrgelHet Garrels-Meere orgel
Het orgel in de Jacobikerk te Utrecht kent een rijke historie. Reeds in 1509 was er sprakevan een orgel, waarvan Gerrit Petersz. de orgelbouwer is. Van hem stamt de hoofdwerkkas. In de daarop volgende eeuwen is er door verschillende orgelbouwers gewerkt aan het orgel. In 1679 plaatst Roelof Barendsz. Duyschot een zelfstandig rugwerk. Van 1739-1741 werkt Rudolf Garrels aan het orgel en levert een zelfstandig pedaal. Tevens bouwt hij het orgel
ingrijpend om. In 1750 plaatst Johann Heinrich Hartmann Bätz een Cornet 4 sterk op het hoofdwerk, wijzigt de samenstelling van het sexquialter en verbetert de intonatie van de trompet 8 voet. Vervolgens is tot 1801 het orgel in onderhoud geweest bij de familie Bätz. Daarna komt het onderhoudscontract in handen van Abraham Meere.

In 1810 levert Abraham Meere een bestek voor een nieuw rugwerk met 8 registers ter vervanging van het oude. Dit bestek vindt geen goedkeuring. In 1819 wordt een nieuw bestek gemaakt met 15 registers, hetwelk doorgang vindt. Ook worden door Abraham Meere twee nieuwe klavieren geplaatst. In 1846 wordt wederom door de firma Bätz een inspectie aan het orgel gedaan, waarna Meere nog een aantal verbeteringen doorvoert. In 1883 werd door J.F. Witte te Utrecht een ingrijpende restauratie doorgevoerd. In 1911 werkte firma De Koff te Utrecht aan het orgel en bouwde dit om. Enkele registers werden toegevoegd, zoals een Vox Celeste 8 vt en een Gamba 8 vt, daarnaast verdwenen er registers van het hoofd- en rugwerk. In 1978 voltooiden de Utrechtse orgelmakers Van Vulpen een grote algehele restauratie. Uitgangspunt van de restauratie werd de situatie van het rugwerk te reconstrueren naar de situatie van 1823, en anderzijds de reconstructie van het hoofdwerk en de pedaal naar de situatie van 1750. In klankgeving van hoofdwerk en pedaal werd in grote lijnen de aangetroffen situatie gehandhaafd.

HessorgelHess-orgel
Boven het klavier van het Hess-orgel staat de volgende tekst geschilderd: “H.H. Hess Me Fecit. Goudæ. 1747″. De vermelding van het jaartal is curieus; het klopt namelijk niet. Hess was in dat jaar nog maar 12 jaar oud en kleermakersknecht in Leeuwarden. Verder heeft onderzoek met een kwartslamp aangetoond dat de laatste twee cijfers van het jaartal oververguld zijn. Mede gelet op de meubelstijl wordt daarom in het algemeen aangenomen dat het bouwjaar 1774 is.

Over de geschiedenis van het orgel tot aan 1900 is weinig bekend. In dat jaar is het door de Oud-Gereformeerde Gemeente Utrecht op een veiling gekocht en opgesteld in haar kerkgebouw aan de Ambachtstraat. Naderhand is het daar – getuige een nog altijd aan de rechterbinnenwand bevestigde officiële brief – erkend als rijksmonument.

In 1959 kocht de familie Otte het orgel. De heer Otte schonk het orgel ruim veertig jaar later aan de wijkgemeente Jacobikerk; in 2003 werd het door de firma Van Vulpen, na beperkt herstel, geplaatst in het noorderzijkoor van de Jacobikerk.

gerrit_christiaan_de_gierOrganist
Gerrit Christiaan de Gier (1962) studeerde aan het Utrechts Conservatorium bij Nico van den Hooven en Jan Welmers. Hij behaalde de diploma’s docerend musicus en uit-voerend musicus “met onderscheiding” in 1987. Aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek slaagde hij voor het examen kerkmuziek met vermelding van een grote mate van creativiteit voor improvisatie. Bij Jan Raas en Jan Welmers studeerde hij improvisatie.

Verder nam hij deel aan internationale interpretatiecursussen aan de Haarlemse Zomeracademie bij Martin Haselböck, Daniel Roth en Gisbert Schneider en aan de Internationale Meisterkurze für Musik te Zürich bij Jean Guillou. In Parijs ontving hij privé-lessen van Jean-Paul Imbert.

In 1982, nog tijdens zijn opleiding, won hij de derde prijs van het Internationale Albert Schweitzer Orgelfestival in Deventer. In 1990 won hij de eerste prijs van de Internationale Orgeldagen Rijnstreek te Nijmegen. Gerrit Christiaan de Gier heeft een breed repertoire en verleende aan tal van radio-uitzendingen en speciale projecten zijn medewerking.

Vermeldenswaard is de integrale uitvoering van de orgelwerken van Johann Sebastian Bach op het Van Vulpen-orgel in de Oude St. Nicolaaskerk te IJsselstein(Utr.), waarvan hij vele jaren de vaste bespeler was.
Hij concerteerde in binnen- en buitenland o.m. in Duitsland, Zuid-Afrika en Zwitserland. Zijn uitvoeringen van de grote orgelwerken van César Franck, Franz Liszt, Max Reger, Alexandre Guilmant, Louis Vierne en Charles-Marie Widor worden breed gewaardeerd. Kenmerkend voor zijn concerten is de thematische programmering.
Gerrit Christiaan de Gier heeft een uitgebreide lespraktijk en is tevens docent kerkorgel aan Kunstpuntgouda, afdeling Muziek te Gouda. Ook neemt hij regelmatig zitting in beoordelingscommissies. Momenteel is hij organist van de Jacobikerk te Utrecht.

In augustus 2013 heeft Gerrit Christiaan de Gier een cd uitgebracht met bespelingen van zowel het Garrels-Meere orgel als Hess-orgel. Klink hier voor meer informatie en om de cd te kopen.