U kunt op verschillende manieren met ons contact opnemen.
Wilt u een kerkdienst meemaken: altijd van harte welkom.

Predikanten
Wilt u de wijkpredikant of missionair predikant spreken, neem dan contact op met ds. A.J. Zoutendijk of ds. W.P. Vermeulen.

Kerkenraad
De scriba is de secretaris van de kerkenraad. Mededelingen over geboorte, huwelijk of overlijden kunt u aan de scriba richten, evenals alle correspondentie aan de kerkenraad (scriba@jacobikerk.nl).

Kent of bent u iemand die een steuntje in de rug nodig heeft? Neem contact op met de diaconie of schiet de dienstdoend diaken aan na de kerkdienst. Stuur een e-mail naar de diaconie (diaconie@jacobikerk.nl).

Verhuur
Heeft u belangstelling om (een deel van) de Jacobikerk te huren voor een evenement: stuur een e-mail aan de verhuurcoördinator (verhuur@jacobikerk.nl).

Ledenadministratie
Heeft u een vraag over het lidmaatschap: stuur een e-mail aan de ledenadministratie (ledenadministratie@jacobikerk.nl).

Heeft u een vraag of opmerking, dan kunt u ons bereiken via onderstaand formulier.

Uw naam

Uw adres

Uw postcode

Uw woonplaats

Uw email

Uw telefoonnummer

Uw opmerkingen