Prijzen

Kerkzaal 600 personen (max 800 pers) € 575 p/dd
Kerkzaal alleenrecht, geen andere verhuur € 825 p/dd
Kerkzaal voor huwelijk of uitvaart € 300 (max 2 uur)

Prijzen verhuur tussen 08.00 en 22.00 uur. Genoemde (huur)prijzen zijn altijd voor minimaal een dagdeel (4 uur) behalve voor huwelijk of uitvaart (max 2 uur). Buiten de genoemde tijden geldt een toeslag op het dagdeeltarief.

De huur is beperkt tot het aantal zalen waarvoor een huurovereenkomst wordt afgesloten. De overige zalen blijven ter beschikking van de kerk of kunnen aan anderen verhuurd worden.

Er geldt voor de verhuur van de kerkzaal in de periode 1 oktober tot en met 30 april een verwarmingstoeslag van € 180 per dagdeel.

Over de huurprijzen is geen BTW verschuldigd.

Verhuurcommissie
De verhuurcommissie houdt zich te allen tijde het recht voor om naar de inhoud van uw evenement te vragen. Op grond van verwachte conflicten met de identiteit van de kerk en de protestantse wijkgemeente kan zij de verhuur van uw evenement weigeren. Gewijzigde plannen en inhoud gedurende de verhuurperiode kunnen leiden tot annulering van de verhuur.

Wij verwachten dat u de monumentale ruimten met respect gebruikt.

Catering
Koffie en thee wordt standaard aangeboden en wij voorzien in een uitgebreider drankenassortiment op aanvraag. Het organiseren van een warme of koude lunch of borrel op de vergaderplaats of in een van de andere zalen is mogelijk. We beschikken over een vaste cateraar en in overleg is elke vorm van catering te organiseren.

Inventaris
Het verplaatsen en opruimen van inventaris in de kerk is niet bij de huurprijs inbegrepen. Indien de huurder wenst dat betreffende inventaris door de verhuurder ver- of geplaatst wordt, dienen hierover aanvullende afspraken gemaakt te worden.

Voor gebruik van het Garrels/Meere en het Hess-kabinetorgel dient altijd toestemming verkregen te worden van de organist dhr G.C de Gier (030-6888966). De bespeler dient te beschikken over het diploma uitvoerend musicus en een kerkmuziekakte bevoegd-heidsverklaring 1. Ongeoorloofd op de orgels spelen is niet toegestaan.

Offerte
Offertes vervallen na 10 dagen. Verder zijn op de verhuur onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.