Gebedsdoos
Als u een briefje in de gebedsdoos doet zal de gebedsgroep een maand met u meebidden/danken. We hopen dat u er veelvuldig gebruik van zult maken. Op de balie naast de gebedsdoos liggen briefjes die u kunt invullen. Eén voor dankpunten en één voor voorbede punten. Laten we elkaar met gebed ondersteunen.

Contactpersoon gebedsgroep
Adrie van Binnendijk-van Dorp

BloemengroetBloemen
De bloemengroetcommissie zorgt ervoor dat er elke zondag vanuit de gemeente een bloemengroet uitgaat naar gemeenteleden die iets te vieren hebben (jubileum e.d.) of die in moeilijke omstandigheden verkeren (o.a. ziekte). De kerkenraad levert de namen aan van mensen die de betreffende zondag de bloemen krijgen.

Wie de kerkenraad op ideeën wil brengen, wordt uitgenodigd dit te doen door een email te sturen naar bloemen@jacobikerk.nl of door middel van het schrift op de informatiebalie. De bloemengroetcommissie is tweeledig. Er is een groep die zorg draagt voor het kopen en klaarzetten van de bloemen en er is een groep die zorgt voor het bezorgen van de bloemen. De commissie kan bijna altijd versterking gebruiken. Wie graag wil zorgdragen voor het inkopen en klaarzetten van de bloemen (eens per maand) kan contact opnemen met Barbara Lamain. Voor de bezorging van de bloemengroet van de Jacobikerk (eens in de 6-8 weken) zijn we ook op zoek naar vrijwilligers. Het is de bedoeling dat de bloemen bezorgd worden na de morgendienst. Meestal worden de bezorgers uitgenodigd om koffie te komen drinken. Voor veel mensen is dit een waardevol stukje contact met de gemeente.

Contactpersoon bloemengroet
Cora Onvlee-Jonkman (bloemen@jacobikerk.nl)

kraamcateringKraamcatering
In de Jacobikerk krijgt elk gezin waar een baby geboren is kraamcatering aangeboden. Kraamcatering houdt in dat er in de kraamtijd drie keer gekookt wordt voor de verse ouders, door gemeenteleden van de Jacobikerk. Op de afgesproken dag en tijd wordt de maaltijd bij het gezin thuis bezorgd.

Inmiddels hebben er al veel gezinnen gebruik gemaakt van de kraamcatering en zijn er aardig wat kokers die de catering verzorgen. Maar nieuwe kokers zijn heel welkom! Heb je zin om ongeveer eens per drie maanden te koken, meld je dan aan!

Contactpersoon kraamcatering
Prisca van der Roest (pcvdroest@hotmail.com)