BIJBELKRING_SYMBOOL Als gemeente van Christus zijn wij geroepen om te zien naar elkaar. Er zijn binnen onze wijkgemeente diverse vormen van pastoraal contact .

Kringpastoraat en mentoraat
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Bijbelkringen, waarvan er ongeveer 30 zijn. Voor degenen die lid zijn van een Bijbelkring is er het kringmentoraat, waarbinnen ook pastoraat plaatsvindt. De kringmentor wordt hiervoor toegerust door de ouderling. Ook kunnen kringleden zich voor pastorale vragen direct wenden tot hun sectieouderling of predikant.

Wijk/sectiepastoraat
Daarnaast leggen ouderlingen en bezoekmedewerkers huisbezoeken af bij gemeenteleden die niet op een Bijbelkring zitten. Daarvoor is de wijkgemeente ingedeeld in 6 geografische secties. Het streven is dat elke sectie een of twee ouderlingen telt die het overzicht hebben en bezoekmedewerkers, waaronder één bezoekmedewerker voor de ouderen.
Onderaan deze pagina volgt een overzicht van de indeling van de secties binnen de gemeente. In de Wegwijzer kunt u lezen welke welke bezoekmedewerker en ouderling aanspreekpunt is voor de betreffende sectie.

Groot huisbezoek
Eenmaal per jaar vindt het groothuisbezoek plaats. Een vorm van pastoraat, ontmoeting en Bijbelstudie binnen de eigen wijk. De kerkenraad stelt het erg op prijs als u hieraan deelneemt.

Pastorale koffieochtenden
De pastorale koffieochtenden worden verzorgd door ds. Zoutendijk en ds. Vermeulen.

Bijzonder pastoraat
Voor pastorale zorg in moeilijke, vaak acute situaties, zoals bij rouw of ziekte, kunt u ook altijd contact opnemen met ds. Zoutendijk.

Vertrouwelijkheid pastoraat
In een pastoraal en dus vertrouwelijk gesprek kunnen vele onderwerpen naar voren komen. Om die reden legt iedere betrokkene bij het pastoraat een geheimhoudingsbelofte af. Evenals ouderlingen en bezoekmedewerkers, heeft de mentor geheimhouding beloofd ten aanzien van zijn pastorale taak. De toerusting voor het pastorale team vindt een aantal avonden per jaar plaats.

Contactpersonen
– Uw sectieouderling
Ds. Andries Zoutendijk of ds. Wim Vermeulen

Sectie Wijken Postcodes Extra plaatsen
1 Binnenstad 3511, 3512, 3513, 3514
2

Dichterswijk, Rivierenwijk, Tolsteeg en Rotsoord, Hoograven en Lunetten

3521, 3522, 3523, 3524, 3525 Houten
3 Ondiep, Tuindorp, Tuinwijk, Overvecht 3515, 3551, 3552, 3561, 3562, 3563, 3564, 3571
4 Zuilen, West, Leidsche Rijn, Vleuten- De Meern

3534, 3541, 3542, 3543, 3544, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555

Maarssen
5

Huizingalaan/Karel Doormanlaan, Wilhelminapark, Abstede, Oudwijk, Oost

3572, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585 De Bilt, Bilthoven, Zeist
6

Nieuw Engeland en Thomas á Kempisplantsoen, Lombok, Oog in Al, Kanaleneiland, Transwijk

3526, 3527, 3531, 3532, 3533 Nieuwegein