Wie zich betrokken voelt bij onze wijkgemeente, kan zich opgeven als meelevend lid of zich officieel laten inschrijven als lid. Officiële inschrijving resulteert automatisch in een opname in het meelevendenbestand.

Onder meelevenden verstaat de kerkenraad mensen die min of meer regelmatig in de Jacobikerk komen of dit zouden willen doen, maar bijvoorbeeld door ziekte verhinderd zijn. De gegevens worden gebruikt ten behoeve van het pastoraat, het jeugdwerk, de catechese en voor onderlinge informatie.

Lid worden
Ben je al lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), maar wil je overgeschreven worden van een andere wijk naar de Jacobikerk dan kun je het mutatieformulier gebruiken. Ben je nog geen lid van de PKN dan kun je het inschrijfformulier PKN gebruiken. Het is hierbij ook nodig een doopbewijs of attestatie mee te sturen.

Het ingevulde en ondertekende formulier kun je deponeren in het daarvoor bestemde ladenbakje op de informatiebalie in de kerk of opsturen naar: Ledenadministratie wijkgemeente Jacobikerk, Antwoordnummer 9184, 3500 ZA Utrecht. Je kunt ervan verzekerd zijn dat je gegevens op vertrouwelijke wijze worden behandeld.

Het is natuurlijk niet de bedoeling om hiermee de drempel van de Jacobikerk te verhogen: iedereen mag binnen komen, ook zonder zich bekend te maken. En als je wel lid wordt, dan leidt dit niet tot bepaalde verplichtingen.

Voor inhoudelijke vragen over inschrijving kun je contact opnemen met een van de ouderlingen. Voor organisatorische vragen kun je terecht bij de ledenadministratie.

Ledenadministratie
De ledenadministratie van de wijkgemeente Jacobikerk bevat de gegevens van:
– alle protestants ingeschrevenen die binnen de geografische grenzen van onze wijkgemeente wonen;
– degenen die zich officieel als lid bij onze wijkgemeente hebben aangesloten via de zogenaamde perforatieregeling;
– degenen die zich als meelevend lid hebben aangemeld;
– anderen, die zich niet hebben opgegeven, maar die door de kerkenraad wel als meelevend worden beschouwd.

Ga je verhuizen, trouwen of zijn op een andere wijze je gegevens veranderd? Met 800 meelevenden kan de kerkelijke administratie alleen functioneren als de verhuisgegevens en andere mutaties worden doorgegeven. Dat kan heel eenvoudig via e-mail.

Contactpersoon
ledenadministratie@jacobikerk.nl