Laatste nieuwsbrieven

Inschrijven digitale nieuwsbrief
Als u de nieuwsbrief één keer per twee weken per mail wilt ontvangen kunt u u aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Redactie
De Nieuwsbrief van de Jacobikerk verschijnt eenmaal per veertien dagen op zondag. De Nieuwsbrief geeft actuele informatie o.a. over de kerkdiensten en de gemeenteactiviteiten. Ook vindt u hierin meer persoonlijke berichtgeving
over gemeenteleden in bijzondere omstandigheden van blijdschap en verdriet.

Kopij tot de donderdagmiddag voor verschijnen inleveren bij Arend Smilde en Adrie Zwijnenburg (nieuwsbrief@jacobikerk.nl).