Draag uw steentje bij aan de Jacobikerk!
Voor de instandhouding van het monumentale kerkgebouw, de orgels en de uitvoering van haar maatschappelijke functie is de Jacobikerk in toenemende mate afhankelijk van giften. Vindt u het belangrijk dat de wijkgemeente Jacobikerk niet alleen naar binnen gericht is maar ook een rol in de wijk vervult en dat het monumentale kerkgebouw behouden blijft voor toekomstige generaties? Bent u oud-gemeentelid of kerken uw kinderen in de Jacobikerk? Vindt u het belangrijk dat het evangelie in de stad blijft klinken? Word dan supporter, vriend of sponsor van de Jacobikerk.

Wie zijn wij?
De Jacobikerk is een bruisende protestantse gemeente, gehuisvest in een historisch kerkgebouw in het hart van Utrecht. De Jacobikerk organiseert naast de wekelijkse erediensten veel activiteiten om op een eigentijdse manier het evangelie dicht bij mensen te brengen. Aan de wijkgemeente zijn een wijkpredikant en een missionair predikant verbonden. Daarnaast zijn er vele vrijwilligers actief binnen de gemeente. De Jacobikerk staat in de Utrechtse wijk C. Wij zijn een stadsgemeente die ook een maatschappelijke functie binnen de stad Utrecht vervult.

Draag ook uw steentje bij
U kunt ons op de volgende manieren ondersteunen.

Supporter
Voor minimaal € 5,– per maand bent u supporter van de Jacobikerk. U ondersteunt daarmee de activiteiten binnen de Jacobikerk, de instandhouding van het gebouw en het onderhoud van de orgels. U krijgt dan een speciale nieuwsbrief waardoor u op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten binnen de Jacobikerk.

Vriend
Voor minimaal € 15,– per maand bent u vriend van de Jacobikerk. U ondersteunt daarmee de activiteiten binnen de Jacobikerk, de instandhouding van het gebouw en het onderhoud van de orgels. U krijgt dan een speciale nieuwsbrief waardoor u op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten binnen de Jacobikerk. Daarnaast wordt u uitgenodigd voor Vrienden-dagen in de Jacobikerk.

Sponsor
U kunt als bedrijf ook de Jacobikerk sponsoren. Voor minimaal € 25,– per maand is uw bedrijf sponsor van de Jacobikerk. U ondersteunt daarmee de activiteiten binnen de Jacobikerk, de instandhouding van het gebouw en het onderhoud van de orgels. U krijgt dan een speciale nieuwsbrief waardoor u op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten binnen de Jacobikerk. Daarnaast wordt u uitgenodigd voor Vrienden-dagen in de Jacobikerk. Ook kunt u tegen een gereduceerd tarief adverteren in ons kerkblad “De Jacobsladder”.

Gift
Wilt u eenmalig een gift geven aan de Jacobikerk? Dat kan! U ondersteunt daarmee de activiteiten binnen de Jacobikerk, de instandhouding van het gebouw en het onderhoud van de orgels. U kunt de gift overmaken op IBAN: NL29 RABO 0130 6978 18 t.n.v. PGU-Wijkgemeente Jacobikerk o.v.v. Vrienden van de Jacobikerk.

Heeft u vragen? Mail dan naar vrienden@jacobikerk.nl.

Vul onderstaand formulier in om Vriend van de Jacobikerk te worden.

Ja, ik word Vriend van de Jacobikerk.

Ik word
Supporter (vanaf €5,-/maand)Vriend (vanaf €15,-/maand)Sponsor (vanaf €25,-/maand)

En doneer
€5,-€10,-€15,-€25-€50-Anders, namelijk

Per
maandkwartaaljaar

Ik machtig de Protestantse Wijkgemeente Jacobikerk om bovenstaand bedrag af te schrijven van mijn bankrekening.

Bedrijf

Naam (voorletter+achternaam)*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Bankrekeningnummer*

E-mailadres (t.b.v. online nieuwsbrief)*

U kunt deze machtiging op elk gewenst moment via uw bank weer intrekken.

Uiteraard kunt u ook zelf uw gift overmaken, hiervoor zijn de volgende gegevens van belang:

T.n.v.: PGU wijkgemeente Jacobikerk
Rekeningnr: NL29 RABO 0130 6978 18
O.v.v.: Vrienden van de Jacobikerk