Actie Kerkbalans
Leden van de wijkgemeente moeten zelf de financiële middelen bijeenbrengen om het gebouw en de mensen te bekostigen. Dat gebeurt voor een belangrijk deel door middel van de Actie Kerkbalans (AKB, zie voor meer informatie www.kerkbalans.nl). De opbrengsten komen ten goede aan de wijkgemeente waar u ingeschreven bent. Daarom is het goed uw betrokkenheid te tonen bij de wijkgemeente van uw eigen keuze, in plaats van ingeschreven te (blijven) staan bij de geografische wijkgemeente. Iedereen die ingeschreven is bij de Jacobikerk, krijgt namelijk elk jaar in januari een envelop in de bus met daarin een toezeggingsformulier en een acceptgiro. Deze kunnen in de portvrije envelop worden ingestuurd of worden ingeleverd in de doos op de informatiebalie in de Jacobikerk. Mocht u een toezeggingsformulier en acceptgiro willen ontvangen, neem dan contact op met de penningmeester.

Om uzelf in te schrijven als lid van de Wijkgemeente de Jacobikerk, kunt u een e-mail sturen aan: ledenadministratie@jacobikerk.nl. De inschrijvingsformulieren worden u dan toegestuurd.

Bijdrage voor actie Kerkbalans
IBAN: NL 21 FVLB 0699543657
t.n.v. Actie Kerkbalans te Utrecht o.v.v. Jacobikerk.

Giften voor instandhouding van de wijkgemeente
Met uw gift zorgt u er ook voor dat de eredienst en andere activiteiten van onze wijkgemeente betaald kunnen worden. Dit omvat onder meer de predikantsplaats, de organist, de beheerders, het onderhoud en gebruik van het kerkgebouw.

IBAN: NL 29 RABO 0130697818
t.n.v. PGU wijk Jacobikerk te Utrecht o.v.v. gift.

Giften voor wijkactiviteiten
Met uw gift zorgt u ervoor dat binnen de gemeente een breed aanbod aan activiteiten wordt georganiseerd voor ieder gemeentelid. De volkskerstzang, ouderensoos, catechisaties, crèche en de gemeentedag zijn hier voorbeelden van.

IBAN: NL 29 RABO 0130697818
t.n.v. PGU wijk Jacobikerk te Utrecht o.v.v. gift.

Lijfrentes en schenkingen
Neem contact op met de penningmeester voor de mogelijkheden.

Giften aan de Hervormde wijkvereniging Jacobikerk
Met uw giften stelt u de wijkvereniging in staat de wijkgemeente Jacobikerk te ondersteunen in pastoraat en diaconaat én het missionair werk, maar ook bijzondere activiteiten zoals bijvoorbeeld een serie orgelconcerten.

IBAN: NL 56 INGB 0000198929
t.n.v. Hervormde wijkvereniging Jacobikerk te Utrecht o.v.v. gift.

Giften missionair project
Met uw gift zorgt u ervoor dat de Jacobikerk invulling kan geven aan het missionair project. Doel van dit project is het winnen en terugwinnen voor Christus van rand- en buitenkerkelijken, via eigentijdse vormen van getuigenis en dienstbetoon, door het inzetten van een zo breed mogelijke kring binnen de Jacobigemeente, en daarmee de groei tot een toegankelijke en gastvrije gemeenschap.

IBAN: NL 29 RABO 0130697818
t.n.v. PGU wijk Jacobikerk te Utrecht o.v.v. missionair project.

Giften voor de diaconie
Met uw gift helpt de diaconie in voorkomende gevallen mensen in financiële nood. Dit gebeurt in de vorm van financiële ondersteuning van de persoon in kwestie, maar nog liever door betaling van de hulpverstrekker. De hulp die geboden wordt, kan op diverse terreinen liggen en is in beginsel niet gebonden aan het lidmaatschap van de kerk.

IBAN: NL 30 INGB 0004668187
t.n.v. Wijkdiaconie Jacobikerk te Utrecht o.v.v. gift.

Gift tijdens de dienst met Collectebonnen
Zoals u waarschijnlijk weet maken collectebonnen uw gaven tijdens collecten in de kerkdienst fiscaal aftrekbaar. Onderstaande waarden zijn verkrijgbaar:

waarde per bon / totale waarde per kaart
€ 0,50 / € 10,00
€ 1,00 / € 20,00
€ 1,50 / € 30,00
€ 2,50 / € 50,00
€ 5,00 / € 100,00
De kosten zijn per bestelling € 2,00.

Bestellen en betalen via internet
Sinds begin van dit jaar is er de mogelijkheid om de collectebonnen digitaal te bestellen en te betalen met de beveiligde betaalmethode Ideal. Het vereist eenmalig een registratie bij de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) van uw gegevens. Het verwerken van de bestelling kost minder tijd en dus geld bij de PGU. Vandaar dat wij de gebruikers van de collectebonnen vragen om gebruik te maken van deze mogelijkheid. U vindt de mogelijkheid op de website van de PGU.

Kan er nog besteld worden door te storten op de ING rekening?
De mogelijkheid om te storten op IBAN: NL 72 INGB 0000616517 en in de omschrijving de gewenste kaarten te vermelden blijft gehandhaafd. Zoals hierboven vermeld is het voor ons efficiënter en voor u goedkoper om te bestellen via de website van de PGU en te betalen met Ideal via het internet.

Wist u dat giften fiscaal aftrekbaar zijn?
Iedere gift die u aan een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) doet, waar boven genoemde giften onder vallen, zijn fiscaal aftrekbaar. Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen (zie hierna wat het drempelinkomen is), met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Meer informatie kunt u lezen op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl >> Privé >> Relatie, Familie en Gezondheid >> Schenken >> Giften

Drempelinkomen
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Contact: penningmeester@jacobikerk.nl