De activiteiten in en om de Jacobikerk worden mogelijk gemaakt door vrijwillige bijdragen van gemeenteleden en van donoren.

Omdat de Wijkgemeente Jacobikerk een levende gemeente is willen wij u ook meer inzicht geven in de financiële situatie van de kerk. Op deze plek zullen wij op regelmatige basis u informeren over de meest recente ontwikkelingen op financieel gebied. Wij zijn als Wijkgemeente Jacobikerk elk jaar afhankelijk van de inkomsten. Hierbij speelt de Actie Kerk Balans een grote rol. Als wij als kerk voldoende inkomsten ontvangen dan kunnen wij alle ontplooiingen binnen de kerk blijven organiseren. Dit is juist zo belangrijk om de gemeente van God te laten groeien. Tegelijkertijd is voor te stellen dat u zich afvraagt waar de inkomsten vandaan komen en de uitgaven naar toe gaan. Dit kunt u in dit bestand terug vinden.

Jaarrekening 2015
In het wijk- en stedelijk college van kerkrentmeesters de rekening 2015 vastgesteld. Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat we 2015 financieel positief hebben afgesloten. Dit is onder andere gelukt door uw bijdrage. In de eerste plaats bedanken wij u daarvoor.

De totale uitgaven en inkomsten kwamen ca. 10% lager uit dan begroot. De Aktie Kerkbalans leverde ongeveer € 9.000 minder op dan begroot. Ook de verhuur van de Jacobikerk viel tegen maar desondanks blijft deze een positief bijdrage leveren aan de totale inkomsten. Doordat het missionair project een half jaar later is gestart, waren de uitgaven hiervoor substantieel lager dan begroot. Het saldo aan lagere uitgaven en lagere inkomsten leverde uiteindelijk een begrotingsoverschot van € 4.035.

Hieronder treft u een verkorte weergave aan van de rekening

Inkomsten:

• Verhuur € 88.216
• Bijdragen € 267.624
• Financiële baten € 5.499
• Subsidies € 32.000
• Diverse baten € 2.599

Uitgaven:

• Gebouwen € 114.784
• Medewerkers € 200.031
• Gemeenteleven € 10.192
• Beheer en admin € 25.656
• Verplichtingen € 32.700
• Reservering € 4.035
• Diverse lasten € 8.540

Het positief exploitatiesaldo wordt toegevoegd aan het vermogen van de wijkgemeente als buffer voor de toekomst. 2015 is een financieel gezond jaar geweest mede door een aantal financiële meevallers. De financieel uitdagende jaren komen nog.

Het uitgebreide jaarverslag kunt u hier bekijken.

Contact
penningmeester@jacobikerk.nl