De activiteiten in en om de Jacobikerk worden mogelijk gemaakt door vrijwillige bijdragen van gemeenteleden en van donoren.

Omdat de Wijkgemeente Jacobikerk een levende gemeente is willen wij u ook meer inzicht geven in de financiële situatie van de kerk. Op deze plek zullen wij op regelmatige basis u informeren over de meest recente ontwikkelingen op financieel gebied. Wij zijn als Wijkgemeente Jacobikerk elk jaar afhankelijk van de inkomsten. Hierbij speelt de Actie Kerk Balans een grote rol. Als wij als kerk voldoende inkomsten ontvangen dan kunnen wij alle ontplooiingen binnen de kerk blijven organiseren. Dit is juist zo belangrijk om de gemeente van God te laten groeien. Tegelijkertijd is voor te stellen dat u zich afvraagt waar de inkomsten vandaan komen en de uitgaven naar toe gaan. Dit kunt u in dit bestand terug vinden.

Jaarrekening 2016
In het wijk- en stedelijk college van kerkrentmeesters is de rekening 2016 vastgesteld. Het jaar 2016 hebben we financieel positief kunnen afsluiten.

De totale uitgaven en inkomsten kwamen ca. 2% lager uit dan begroot. Najaar 2016 werd een negatief resultaat voorzien, door (extra) bijdragen (waarvoor allen hartelijk dank!) zijn de inkomsten op peil gebleven. De Aktie Kerkbalans leverde ongeveer € 3.000 minder op dan begroot. De verhuur van de Jacobikerk bracht ca. € 35.000 minder op dan begroot maar blijft evenwel een positieve bijdrage leveren aan de netto-inkomsten. De lasten waren 10% lager dan begroot door het uitstellen van uitgaven aan interieur, maar ook door een onverwacht lagere energierekening.

Hieronder treft u een verkorte weergave aan van de rekening:

Baten:

• Verhuur € 55.413
• Bijdragen € 293.490
• Financiële baten € 20.870
• Subsidies € 59.900

Lasten:

• Gebouwen € 103.770
• Medewerkers € 222.338
• Gemeenteleven € 10.225
• Beheer en admin € 25.286
• Verplichtingen € 31.936
• Reservering € 30.000

Het positief resultaat van € 5.118 wordt toegevoegd aan het vermogen van de wijkgemeente als buffer voor de toekomst.

Het uitgebreide jaarverslag kunt u hier bekijken.

Contact
penningmeester@jacobikerk.nl