jacobikerk-trouwen

In de Jacobikerk zijn er regelmatig huwelijksdiensten. Het bruidspaar vraagt tijdens deze dienst samen met de gemeente Gods zegen over het huwelijk. Hiermee drukken zij uit dat zij geloven dat het huwelijk door God ingesteld is als een verbond voor het hele leven.

Aanvraagformulier
Wil je trouwen in de Jacobikerk? Download het aanvraagformulier.

Bij het bepalen van een huwelijksdatum komt veel kijken. Beschikbaarheid van predikant, kerkgebouw en organist worden daarbij nog wel eens vergeten. Stem tijdig af.

Aanmelding kerkelijk huwelijk
Huwelijkssluitingen hebben plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Jacobikerk. Formele aanvragen worden door het dagelijks bestuur van de wijkgemeente (het moderamen van de kerkenraad) beoordeeld. Het is de bedoeling dat je bij aanmelding het aanvraagformulier gebruikt dat op de website is opgenomen. Er wordt verwacht dat de aanvraag uiterlijk 3 maanden voor de huwelijksdatum word ingediend. Dit heeft onder meer een praktische reden: de ouderling en diaken moeten soms vrij nemen om in de dienst aanwezig te zijn. In principe zal positief worden gereageerd op een verzoek indien:

  • Beide partners meelevend zijn in de Jacobikerk of na hun huwelijk zullen gaan meeleven in de Jacobikerk, of een van beide partners op dit moment meelevend is in de Jacobikerk en het bruidspaar na hun huwelijk gaat meeleven in de Jacobikerk
  • en het huwelijk in de Jacobikerk (of tenminste in de stad Utrecht) wordt bevestigd.

Alle andere gevallen worden door het moderamen beoordeeld. De kerkenraad zal niet toestemmen indien de huwelijksdienst buiten Utrecht plaatsvindt. Een uitzondering kan gemaakt worden voor een dienst in een direct aan Utrecht grenzende plaats als Bunnik, Maarssen of De Bilt.

Locatie Jacobikerk
De organist en het kerkgebouw dienen door het bruidspaar te worden geregeld. De beschikbaarheid van de Jacobikerk als gebouw is bekend bij de verhuurcoördinator. Wanneer u in het gebouw van de Jacobikerk wilt trouwen moet u hierover zelf met hem afstemmen. Denk erom dat eventuele beschikbaarheid van de predikant of het kerkgebouw nog niet betekent dat de kerkenraad instemt.

Huwelijkscatechese
Bij een huwelijk horen voorbereidingen en het delen van ervaringen. Jullie zijn daarom van harte welkom bij de huwelijkscatechese. Deze catechese (meestal 3 avonden) worden meerdere keren per jaar gegeven. De kerkenraad verwacht van alle bruidsparen dat zij voorafgaand aan hun trouwdienst of kort daarna deelnemen aan de huwelijkscatechese. Na aanmelding zul je nader geïnformeerd worden over de huwelijkscatechese.

Aanwezigheid ambtsdragers tijdens huwelijksdienst
Bij een kerkdienst, dus ook bij een huwelijksdienst, zijn ambtsdragers namens de kerkenraad aanwezig. De diaken zorgt onder meer voor het goede verloop van collecte en de afdracht daarvan. De ouderling biedt tijdens de dienst een huwelijksbijbel aan. Je hebt daarbij de keuze tussen uit een Statenvertaling, Herziene Statenvertaling, een vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG 1951) en de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). De ambtsdragers nemen korte tijd voor het huwelijk contact op om bovengenoemde zaken door te spreken. Een ouderling en diaken worden geregeld door de scriba. Wanneer u voorkeur heeft voor een persoon, kunt u dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Collecte
Traditioneel bepaalt het bruidspaar de bestemming van de tijdens de dienst te houden collecte. Het karakter is altijd diaconaal. Heb je behoefte aan suggesties, dan kan de diaken je daarin adviseren.

Fotograferen/filmen tijdens de huwelijksdienst
Het wordt op prijs gesteld als er tijdens de dienst zo onopvallend mogelijk wordt gefotografeerd of gefilmd door maximaal één fotograaf. Zorg dat de fotograaf op de hoogte is.

Vragen?
Niet meelevend en toch trouwen in de Jacobikerk? Wel meelevend, maar trouwen in een andere kerk of gemeente? Mail ook dan je verzoek naar de scriba of neem telefonisch contact met hem op zaken door te spreken. Je aanvraag wordt daarna zo spoedig mogelijk behandeld in het moderamen (dagelijks bestuur van de wijkgemeente).

Trouwkaart
Wilt u zo vriendelijk zijn om zowel de predikant als de scriba een trouwkaart te sturen?

Contactpersonen
– Scriba: Arie Westerhout (scriba@jacobikerk.nl)
– Verhuurcoördinator: Lammert van Hemert (verhuur@jacobikerk.nl)