dopen2Een aantal keer per jaar is er een dienst waarin de Heilige Doop wordt bediend, meestal aan kleine kinderen, een enkele keer ook aan een volwassene.

Het dopen met water symboliseert de overgang naar een nieuw leven met Jezus Christus. Door kleine kinderen te laten dopen wordt duidelijk dat ook de kleinsten bij de gemeente horen.

Doopformulier
Tijdens de doopdienst leest de voorganger een formulier voor waarin staat wat de doop betekent. Op de informatiebalie bij de ingang van de kerk vind je een boekje met daarin alle formulieren. Je kunt dit boekje gebruiken om tijdens de dienst het formulier mee te lezen. Je mag het boekje ook meenemen om de teksten later nog eens door te lezen.  Bij de informatiebalie kun je daarnaast ook terecht met al je vragen over de doop.

De doop laten bedienen
Voor de bediening van de Heilige Doop aan kinderen die in de gemeente zijn geboren, kun je contact opnemen met ds. Andries Zoutendijk. Als voorbereiding van de doopdienst heb je een zogenaamd doopgesprek samen met eventuele andere doopouders, een ouderling en de predikant. Het doopgesprek vindt plaats in de Jacobikerk in de week voorafgaande aan de doopdienst.

Geboortebericht
Als je graag voor de geboorte van een kind wilt danken in de dienst, kun je per mail een geboortebericht sturen naar voorbede@jacobikerk.nl. De kerkenraad stelt het op prijs als je daarnaast een geboortebericht / geboortekaartje stuurt aan de kerkenraad (ter attentie van de scriba) en aan de predikanten.

Contactpersonen
– Predikant: ds. Andries Zoutendijk (ajzout@gmail.com)
– Scriba: Arie Westerhout (scriba@jacobikerk.nl)