Wat beweegt mensen om in Sri Lanka, Zuid Sumatra, Oekraine of in het grensgebied van Thailand en Birma te gaan werken? Vanuit de Jacobikerk worden contacten onderhouden met gemeenteleden die in het buitenland werkzaam zijn op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

ZuidSumatraZWO commissie
In de Jacobikerk is onder verantwoordelijkheid van de diaconie een ZWO commissie actief. Vanuit de volgende missie en visie heeft de commissie de taak om de gemeente te betrekken bij – en te informeren over het werk van christenen en christelijke organisaties die in binnen- en buitenland werkzaam zijn op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).

Missie
De ZWO commissie handelt vanuit een Bijbelse roeping en aansporing in de overtuiging dat God ons vraagt om in stad, land en wereld getuige te zijn van Zijn Evangelie, om te zien naar onze naaste in nood en onrecht, en te delen vanuit onze overvloed (geïnspireerd op Handelingen 1:8 en Micha 6:8).

Visie
De ZWO commissie zet zich in om onder de leden van de Jacobikerk –van jong tot oud- bij te dragen aan bewustwording over Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en de kennis hierover te vergroten. Het streven is om gemeenteleden te stimuleren bewustzijn en kennis om te zetten in handelen, waarvoor de ZWO commissie mogelijkheden creëert om te dienen, getuigen en delen en daarmee discipel te zijn in eigen kerk, werk en leven. De ZWO commissie is ervan overtuigd dat dit denken en handelen gegrond dient te zijn in de kernwaarden gelijkwaardigheid en respect.

Contactpersoon
– Diaconie: ZWO commissie (zwo@jacobikerk.nl)