In dit najaar stelt de kerkenraad het beleidsplan Samen geloven en leven in de verwachting van Zijn Toekomst voor de komende jaren vast. De begeleidende presentatie vindt u hier. Daarbij willen we de gemeente graag betrekken. Het moet een document worden dat ons helpt om als gemeenteleden onderling, en als kerk in de stad, uitdrukking te geven aan het navolgen van Jezus Christus. Op woensdag 27 september willen hierover met elkaar in gesprek. Ben jij en bent u erbij?

Data
Wanneer: woensdagavond 27 september 2017
Waar: Jacobikerk
Hoe laat: 20.00 uur