Wilbert en Rima zijn ondertussen bekende namen voor ons. In de zomermaanden (kwartaal 3) is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor hun werk in Libanon (uitgezongen door Interserve). Wilbert werkt als studentenpredikant, Rima als docente theologie. Een nieuwe generatie theologen (Libanezen, Palestijnen, Iraniërs en Syriërs) wordt opgeleid tot predikanten, kinder- en jongerenwerkers. We bidden dat zij de kerk in het Midden-Oosten mogen dienen en tot zegen zijn. Te midden van een situatie van oorlog en geweld verlangen Rima en Wilbert ernaar studenten een hoopvolle toekomst te geven, waar mensen in vrede en vrijheid kunnen leven en geloven. Dat verlangen, bidden wij mee toch?

De ZWO-commissie

zie ook: https://www.interserve.nl/verhalen/theologisch-onderwijs-in-het-middenoosten/