Op dankdag (woensdag 2 november) willen we collecteren voor Haïti. Haïti is sinds 2010 voor de tweede keer getroffen door een natuurramp. De organisaties Tear en Woord en Daad houden gezamenlijk noodhulpactie voor Haïti. De stichting Tear verleent noodhulp in 5 gemeenten in het zuiden van het land door o.a. voedselpakketten en waterfilters voor 5.000 huishoudens. Woord en Daad heeft 9 scholen die door honderden kinderen worden bezocht en helpt hen en hun families met de eerste levensbehoeften. Naast financiële steun willen we u vragen de getroffenen te steunen met gebed.