Meningen over de opvang van vluchtelingen beheersen het nieuws. Wat kan jij hierin betekenen? Mogelijkheden genoeg, maar omdat er geen eenvoudige antwoorden te geven zijn, maken we van de ‘jij’ een ‘wij’. Samen kunnen we zoeken, denken, doen. En verrast worden.

Om met het doen te beginnen: in Utrecht verblijven vele vluchtelingen. De meeste aandacht gaat nu uit naar de mensen die verblijven in de noodopvang en reguliere AZC-locaties. Veel vluchtelingen zouden enorm geholpen zijn met contacten in onze samenleving. De taal leren, iets doen, sporten, muziek maken, een luisterend oor hebben, of gewoon mens kunnen zijn onder de andere mensen.

We hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. We sluiten aan bij gezamenlijke activiteiten met andere kerken in de stad. Daarnaast kunnen we gebruik maken van ons kerkgebouw. Op dit moment zoeken we jouw inzet voor een van de volgende activiteiten:

Workshop Gemeentedag: zaterdag 21 mei
Allereerst is er op de Gemeentedag, zaterdag 21 mei, een workshop door Stichting Gave, een organisatie die zich bezighoudt met kerkelijk werk onder vluchtelingen. Mocht u met vluchtelingen (willen) werken, maar daar vragen bij hebben, dan raden we u deze workshop van harte aan. Tijdens de workshop zal er ook een en ander worden uitgelegd over ‘Taalmaatjes’, vrijwilligersprojecten waarbij aan vluchtelingen taalles wordt geven.

Lunchen in de kerk: zondag 22 mei
Na de ochtenddienst van zondag 22 mei wordt er een lunch georganiseerd voor twintig à dertig vluchtelingen uit het AzC in Oog in Al. U bent van harte uitgenodigd om aan deze lunch deel te nemen en zo kennis te maken met een aantal van hen!

Voetbaltoernooi: zaterdag 28 mei
Op zaterdag 28 mei wordt er een voetbaltoernooi gehouden, waarbij we met groot en klein, jong en oud, een balletje willen trappen met vluchtelingen uit het AzC in Oog in Al. De precieze locatie is nog niet bekend, maar zal vermoedelijk park Transwijk zijn. Mocht u het voetballen liever aan anderen overlaten, dan bent u alsnog van harte welkom voor een kopje koffie/thee met iets lekkers.

Mix & Match: klussen op zaterdag 11 juni
Op zaterdag 11 juni wordt een werkactie van stichting Present georganiseerd, waarbij we met een gemixt team van Jacobileden en vluchtelingen een klus doen. Vindt u het leuk om een aantal uurtjes de handen uit de mouwen te steken, en dit samen te doen met mensen uit alle windrichtingen, dan zien of horen we graag van u.

Voor al deze activiteiten geldt: het maakt niet uit of je jong, oud, druk, ontspannen of bezorgd bent. We helpen elkaar en daarbij kunnen we vele gaven gebruiken!

Dus: help anderen en help jezelf en meld je aan via vluchtelingen@jacobikerk.nl.

De vluchtelingencommissie denkt na over nieuwe activiteiten en het verduurzamen van de contacten met vluchtelingen vanuit de Jacobikerk. Want één ding is zeker: van geven worden we niet armer, maar rijker. Meedenken? Geef je dan ook op via vluchtelingen@jacobikerk.nl.

Kom je naar de gemeentedag van 21 mei? Dan is er een workshop van Stichting Gave.

Natuurlijk kun je ook zelf iets zoeken. Kijk bijvoorbeeld op http://uvoorvluchtelingen.nl/wat-kan-ik-doen/ en http://www.vcutrecht.nl/vluchtelingen of de website van Kerk in Actie.

vluchtelingen2
Bron: Kerk in Actie