Sommige mensen gaan naar Lesbos om daar vluchtelingen uit de zee te redden en aan land te helpen. Niet iedereen kan dat doen. Ook in Nederland, in Utrecht, zijn er voldoende mogelijkheden om iets tegen onrecht te doen, mensen te helpen. Hulp van kerken aan anderen noemen we diaconale hulp. Maar wanneer is hulp diaconaal en wanneer gewoon menselijk?

In mei wordt hierover een cursus van twee avonden gegeven voor mensen die graag meer praktische invulling aan hun geloof willen geven, die overwegen om binnen of buiten de kerk actief te worden in het diaconale werk en graag willen weten wat er mogelijk is. Ook zij die diaken zijn of overwegen dat te worden, zijn van harte welkom.

De cursus gaat o.a. over wat diaconaat is en wat je zelf kunt doen. Tijdens de cursus is er ruimte om mensen uit andere wijkgemeenten en kerken te ontmoeten en te horen wat daar gebeurt in het diaconaat. Zo kunnen er ideeën uitgewisseld worden. Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers. De cursus is kosteloos en wordt gehouden in het Johannescentrum, Moezeldreef 400, op de dinsdagavonden 10 mei en 24 mei 2016. Tijd: 20.00-22.00 uur, koffie en thee om 19.45 uur. De cursus wordt gegeven door Irene Stok, diaconaal (ouderen) consulent van de Protestantse Diaconie Utrecht. Opgeven kan tot 1 mei via i.stok@protestant-utrecht.nl of 030- 2737540.