Als jij de woorden ‘zending’, ‘werelddiaconaat’ en ‘ontwikkelingssamenwerking’ hoort, word je dan enthousiast? Als commissie zijn wij ervan overtuigd dat deze abstracte begrippen heel concreet uitgewerkt kunnen worden. Heb jij zin om mee te denken over hoe wij in de Jacobi deze woorden vorm kunnen geven in ons denken, praten en handelen? Dan horen wij heel graag van je! Wij zoeken nieuwe ZWO-commissieleden die willen meedenken en –doen met onder andere het aandragen van zendingscollectedoelen, het organiseren van activiteiten zoals de Michacursus, (prikkelende!) stukjes te schrijven voor de nieuwsbrief en Jacobsladder en het ‘kweken’ en uitvoeren van geheel nieuwe ideeën. Zie je dat zitten of heb je nog vragen? Wij zijn bereikbaar via zwo@jacobikerk.nl.