Op zondag 18 december vindt om 15.00 uur de jaarlijkse volkskerstzangdienst plaats in de Jacobikerk.

De meditatie wordt verzorgd door ds. A.J. Zoutendijk. Medewerking wordt verder verleend door het Jacobikoor Cantiago, Chr. Muziekvereniging de Bazuin, organist Gerrit Christiaan de Gier en de Zusters Augustinessen. Er is een kindergedeelte. Deze dienst is een mooie gelegenheid om familie, vrienden, bekenden en collega’s uit te nodigen.

Allen van harte welkom!

Bekijk hier de liturgie.