Tot en met 11 november zal een groep vluchtelingen in de Jaarbeurs verblijven. Daarna zullen zij naar andere plekken in het land of de stad moeten gaan. Als diaconie van de Jacobigemeente willen wij wat voor de groep vluchtelingen betekenen in de vorm van een maaltijd.

Inmiddels is een groep enthousiaste mensen bereid om te koken in de Jacobikerk voor een groep van 25 vluchtelingen. De maaltijd vindt plaats op zaterdag 7 november vanaf 17 uur tot en met 21.30 uur. Wij zoeken nog circa 15 mensen die als gespreksmaatje op die avond aanwezig willen zijn. Enige kennis van de Engelse taal is gewenst. Aanmelden kan via diaconie@jacobikerk.nl. We hopen op jullie medewerking.