Saane1 Namens de Jacobikerk heeft Wilbert van Saane de groeten en de zegenwens overgebracht aan twee predikanten uit Syrië. De eerste is afkomstig uit Aleppo. Hij neemt deze groeten en de extra Jacobsschelpen mee naar zijn protestantse collega’s in Aleppo. De tweede predikant dient de presbyteriaanse kerken in het noordoosten van Syrië. Over hem is een korte blog geschreven op de site van Kerk in Actie.

Beide predikanten namen de groeten en het tastbare teken van verbondenheid dankbaar in ontvangst. Het was een mooi en bemoedigend moment in de bijeenkomst met veel slecht nieuws. Namens de GZB was Arie van der Poel aanwezig.
Saane2
Diaconie ondersteunt Wilbert van Saane
Zondag 27 september is Wilbert van Saane uit Libanon te gast geweest in onze dienst. Hij heeft na afloop van de ochtenddienst een presentatie gegeven over zijn werk en dat van zijn vrouw Rima Nasrallah.

Het is het voornemen van de diaconie om het contact met Wilbert en Rima te intensiveren en zo het kerkelijke vredeswerk en de vluchtelingenhulp in de regio te gaan ondersteunen. De collecte via de zendingsbussen was deze zondag voor de laatste keer bestemd voor hun werk.

Vluchtelingen in Nederland
Voor de vluchtelingen die nu in Nederland en onze stad arriveren is de diaconie nog in beraad welke organisaties ze daarbij wil steunen. Als u zelf al wat wilt doen, kunt u terecht op de website van gemeente Utrecht: www.utrecht.nl/noodopvang-asielzoekers

Bekijk de flyer.